กิจกรรม “ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล”

43

         รวมพลังภักดี ทำดีด้วยกายถวายพ่อหลวง 22 พ.ย.2559 โดย สถาบันเอเชียศึกษา สภาบันวิจัยและพัฒนา นักศึกษาจิตอาสา ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณวัด ณ วนอุทยานพนมสวาย น้อมนำบุญบูชาพ่อหลวงด้วยจิตใจภักดีที่บริสุทธิ์