กิจกรรมเล่านิทานในเทศกาลนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ สาธารณรัฐอินเดีย

71

      เมื่อวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2559 ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ และคณะได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมเล่านิทานในเทศกาลการเล่านิทานนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ สาธารณรัฐอินเดีย กิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยแก่ชาวต่างชาติสำหรับนักศึกษาผู้มีความสามารถในด้านดังกล่าว

dsc_7708dsc_7728