พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย

608

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการศึกษาเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และ สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2016 โดยผู้นำทั้งสองของทั้งสองฝ่าย ดร. จงกิจ วงษ์พินิจt ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา และนาง Sophida Chanwichai, สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย