ติดต่อ

ที่อยู่

สถาบันเอเชียศึกษา

ตึก 28 186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง

อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร 044-041541